Valors

1. Entenem que la nostra activitat comporta un gran impacte ambiental ja que la mala utilització d‘aquest producte pot causar grans danys en el nostre entorn natural. Per això la nostra organització s´ha compromès amb el reciclatge, la reutilització, la recuperació, la renovació e innovació.

2. La implantació d’un sistema de gestió mediambiental lluitarem per controlar tots el riscos associats de la nostra activitat i que ens ajudarà a l’assumpció de incorre el mínim possible en la contaminació de les nostres aigües.

3. La nostra organització pensa que per que sigui efectiva la seva sostenibilitat cal una integració màxima en el seu entorn socioeconòmic, es per això que farem promoció i cooperació amb projectes socialment responsables.