Pintura general

Pintura plàstica

  • Revestiment àrids
  • Pintura acrílica (sense dissolvent)

    Pintura sintètica (amb dissolvents)

  • Revestiment àrids, fusta, ferro.
  • Vernissos acrílics (amb dissolvents) i sintètics (amb dissolvents)

    Tractaments d’humitats per condensació i/o filtracions