Pintura industrial

1. Aplicació de productes de pintures epoxídiques

2. Morters auto-anivellant

3. Pintures ignifugues

4. Pintures per a impermeabilitzacions

5. Pintura piscines