Remodelació cuina i bany

En I Paint-Somdecoració ens especialitzem en serveis de construcció, electricitat, fontaneria i fusteria: (petits treballs i manteniment).

  1. Regates per tub elèctrics i aigua.
  2. Col·locació de caixes per a mecanismes elèctrics.
  3. Enrajolats i pavimentats.
  4. Envans de maons o totxo.
  5. Col·locació de pre-marcs.
  6. Petites instal·lacions elèctriques domestiques.
  7. Petites instal·lacions de aigua freda i calenta amb tubs de coure.
  8. Instal·lació de mobles prefabricats, portes batents i corredores.