Tècniques decorativa

1. Diferents tipus d’Estucats

2. Papers pintats

3. Sanefes, teixits i dibuixos

4. Micro-ciment

5. Imitacions